Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informujemy, że firma F.H.U. Foto-Jack Jacek Rzążewski prowadzi sprzedaż towarów i usług w imieniu i na rzecz operatora telekomunikacyjnego T-Mobile Polska S.A. – administratorem Państwa Danych jest wtedy operator T-Mobile Polska S.A.

Oprócz tego firma prowadzi także sprzedaż towarów i usług we własnym imieniu, w szczególności:

- jednostki doładowujące prepaid

- karty sim systemu prepaid

- telefony komórkowe (routery, modemy) – bez zawierania umowy na usługi i bez systemu ratalnego.

- akcesoria do telefonów komórkowych

W procesie takiej sprzedaży administratorem Państwa danych jest firma F.H.U Foto-Jack Jacek Rzążewski.

 

 

Klauzula informacyjna w związku z nabywaniem towarów bezpośrednio od sklepu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

 

 

1.  Administratorem Pani/a danych osobowych jest F. H.U. Foto-Jack Rzążewski z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 37, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 025 6448834

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych,  

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:

-      zawarcia i realizacji umowy sprzedaży swoich produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-      w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-      w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze  (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być  udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej, operatorowi hostingu.

5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także  ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.

9. Administratorem Pani/a danych osobowych związanych z nabywaniem produktów i usług operatora T-Mobile Polska S.A  będzie ten operator, a szczegółowa klauzula informacyjna zostanie Państwu przekazana wraz z nabywanymi produktami i/lub usługami.